1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym pegperego-polska.pl zwanym dalej "Sklepem”.
Właścicielem Sklepu jest firma PH AGNES-IM z siedzibą pod adresem: ul.
Kolejowa 326D 05-092 Dziekanów Polski NIP: 118-004-24-13 Regon:
012175121 Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Łomianki pod nr 653.
Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.pegperego-polska.pl Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, oraz do przesyłania okresowych ofert handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póź. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim.
Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych firmy PH AGNES-IM.
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY
Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
Firma PH AGNES-IM wystawia paragon na zakupiony towar lub fakturę VAT na prośbę zamawiającego.
Towar oznaczony jako DOSTĘPNY jest wysyłany w ciągu 24h od otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia lub potwierdzenia przez klienta zamówienia płatnego przy odbiorze.
Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednikiem firmy kurierskiej UPS lub DHL w zależności od wagi i gabarytów paczki.
Koszt przesyłki zależy również od wagi i gabarytów paczki.
Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy PH AGNES-IM nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
Istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa kupujący.

3. WARUNKI REKLAMACJI
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
W razie niezgodności towaru z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub
telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty takiej przesyłki (gdy pomyłkę popełnił
sprzedawca) ponosi sprzedawca.
Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/wym ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres: PH AGNES-IM ul. Kolejowa 326
05-092 Łomianki - Dziekanów Polski
Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.
Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy.
Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie - towar zostanie wymieniony na nowy lub Klient otrzyma zwrot zapłaty.
Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

 

UWAGA ! Nie podlegają gwarancji pojazdy użytkowane w celach zarobkowych oraz takie w których dokonano zmian w instalacji elektrycznej lub w podzespołach np. praca na akumulatorch kwasowych.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma PH AGNES-IM zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym czasie zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.pegperego-polska.pl W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.